Bischoff Academy
Bischoff Academy

E-learning 24/7 siden 2011

Link to our English website
Linkj to our German website
Link to our Spanish website
Link to our Russian website
Link to our Chinese website
Vi vil gerne hjælpe dig til at blive jobparat
Du har en videns balast fra din skolegang

Din uddannelse

Omsæt din viden til praktisk arbejde
Vi er online døgnet rundt
Du kan straks begynde at få din egen erfaring

Lær at udføre i praksis

Virksomheder har mulighed for at abonnere på vores E- og S-kurser
Alle erhverv har brug for, at du selv kan udvikle dit job og dine opgaver
Alle erhverv har brug for praktiske medarbejdere

Du er klar

Link-til-jobbet

 Om Bischoff Academy

Dit link til jobbet

Bischoff Academy er en e-learning portal, der åbnede i 2011. Vi udvikler og udbyder online undervisning for fagområder, der er relevante for alle typer erhverv inkl. MC opgaver (Multiple Choice opgaver) og online tests.

Vore målgrupper

Jobsøgende, 10. klasse elever, ansatte basismedarbejdere, coaches og ledere m.fl. Vi har specialiseret os i at være et link til jobbet for disse målgrupper ved hjælp af vore kurser.

  En ting er viden, en anden ting: At kunne bruge sin viden i praksis. Det er højt prioriteret i vore kurser. 

Derfor anser vi kompetenceudvikling som det vigtigste for virksomhedernes medarbejdere

BA e-learning 24/7, når du har tid
S-kursus 1S, Lean Special undervisningsside om Heijunka boksen

Vi mener, at efter mange års skolegang, skal de unge hurtigt ud og få noget kompetenceudvikling. De skal enkelt, nemt - og uden de store omkostninger - have en introduktion til de fagområder, stort set alle virksomheder ønsker, de har kendskab til.

Det, der tæller er, at virksomhederne bruger tid og ressourcer på kompetenceudviklingen. Det kan kurser alene ikke klare. Vi har selv fokus på at undgå unødvendige omkostninger. Derfor kan vi holde vore priser nede uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Vores hjemmeside er måske ikke så fancy og flot, som hos de store udbydere, der har helt andre produkter, større ressourcer og mål for deres virksomhed, men vi har valgt at prioritere lave omkostninger for vore kunder, hvilket er muligt, da vor undervisning er baseret 100% på e-learning, og ved at vi bl.a. bruger de værktøjer, der nu engang er tilgængelig på nettet, så omkostningerne holdes nede mest muligt.

Vi bestræber os på at have en kvalitet, der matcher målgrupper og mål med undervisningen, og vi giver gerne en test på det. Læs mere her

Som vi underviser om, sætter vi selv kvalitetsmål for vor e-learning

Webinar modul på spansk om de 5 Lean principper

Vi har valgt at opbygge vore moduler med mange illustrationer, en meget kort tilhørende tekst, og en forklarende tale for hver undervisningsside. Derudover kan kursisten teste sin viden ved at besvare nogle enkle spørgsmål - såkaldte multiple choice opgaver - og hurtigt se, om svarene er korrekte. Modulerne er således opbyggede, at kursisterne omgående kan gå i gang med at bruge det tillærte i praksis, og få gang i kompetenceudvikling.

  De enkelte ansatte har tit forskellige behov. Derfor har vi både detaljerede kurser (E+P), og “hurtig” kurser (S).

Differentieringen ændrer ikke indhold, men læringsmetode

EP-kursus om procestavler med mange eksempler
Bischoff Academy e-learning 24/7
Planlagt S-kursus modul på kinesisk om VSM - Value Stream Mapping

Jo, vi har 2 typer e-learning kurser. Dels EP-kurser. Der er pt. 13 kurser bygget op omkring Lean, tilhørende Lean værktøjer, og med mange detaljer. Altså en grundig gennemgang af de forskellige fagområder. Vi kalder det også Lean total.

Vi har også udviklet nogle kurser, vi kalder S-kurser, Special kurser. Disse kurser er et koncentrat af et af vore EP-kurser. Der er lagt vægt på hurtig indlæring, så der er fokus på mange illustrationer, og kort forklarende tale. Der er kun meget lidt tekst. Samtidig er der Multiple Choice opgaver for hvert modul, så kursisten løbende kan afprøve sine færdigheder. Et af disse kurser - Lean Special - har, som noget ekstra, også et kort resumé af alle vore EP-kurser 2-13. Derfor kalder vi dette S-kursus (Lean Special, kursus 1S) for “Et link til dit job”, da det dybest set giver kursisten en grundig basisviden over fagområder, som alle erhverv efterlyser. Disse S-kurser kalder vi også web moduler, da disse moduler er særdeles velegnede til f.eks. webinars.

S-kurser egner sig særdeles godt til nyansatte, jobsøgende og andre, der har brug for en hurtig introduktion til fagområdet.

Lean Special, kursus 1S er pt. på såvel dansk som engelsk, men vi har planer om at oversætte til flere sprog af hensyn til flersprogede medarbejdere.

  Vi underviser bl.a. om omkostningsreducering. Det praktiserer vi selv. 390 kr. inkl. moms pr. kursuslicens! 

Bischoff Academy E-learning 24/7
Bischoff Academy copyrights etc.

Bischoff Academy v/Hans Georg Bischoff holds the copyright to all material on bischoff.academy.dk/com and other Bischoff Academy domains. Any distribution or copying of material without written permission from bischoff.academy v/Hans Georg Bischoff, is illegal and will be prosecuted as per the applicable law, for damages. If you wish to transfer or copy portions of the material, the request must be made to bischoff.academy v/Hans Georg Bischoff, who will decide if allowing disclosure or copying can be given.