Bischoff Academy
Bischoff Academy

E-learning 24/7 siden 2011

Link to our English website
Linkj to our German website
Link to our Spanish website
Link to our Russian website
Link to our Chinese website
Vi vil gerne hjælpe dig til at blive jobparat
Du har en videns balast fra din skolegang

Din uddannelse

Omsæt din viden til praktisk arbejde
Vi er online døgnet rundt
Du kan straks begynde at få din egen erfaring

Lær at udføre i praksis

Virksomheder har mulighed for at abonnere på vores E- og S-kurser
Alle erhverv har brug for, at du selv kan udvikle dit job og dine opgaver
Alle erhverv har brug for praktiske medarbejdere

Du er klar

Link-til-jobbet

 Bischoff Academy - Virksomhedspolitik

  At være iværksætter, betyder ikke nødvendigvis, at man starter fra bunden af. 40 års erhvervserfaring kan være et godt udgangspunkt for udvikling.  

Når man som iværksætter siden 2011 stadig betragter sig som iværksætter, bunder det dybest set i en erkendelse af - og erfaring med -  at udvikling aldrig stopper. Jeg har valgt et forretningsområde, der har mange, fagligt dygtige udbydere af alverdens uddannelser. Med den kendsgerning in mente har jeg itv. valgt at differentiere os ved udbud af udvalgte fagområder, der er relevante for alle erhverv, og som vi kalder “et link til jobbet”, hvor der er fokus på den pædagogiske udformning af undervisningsmoduler og system således, at vi har et alternativ til de mennesker, der har brug for netop vores tilgang til undervisning. Vi ønsker, at der skal være fokus på fakta, at det tillærte omgående skal kunne bruges i praksis, at det ikke skal være dyrt at få en god start på jobbet. Vi prøver at nå det mål ved bl.a. brug af mange illustrationer, lidt tekst og i stedet forklarende tale til hvert modul. Vi tester med passende mellemrum vore kurser for at forbedre vore produkter. Læse mere om, hvad vi gerne vil stå på mål for nedenfor stående.

Venlig hilsen, Hans Georg Bischoff, CEO
Bischoff Academy online education 24/7
E-learning hos Bischoff Academy 24/7
e-learning hos Bischoff Academy 24/7
 • Hvem er vi
 • Vores mission
 • Hvordan kan vi hjælpe jeres virksomhed
 • Hvilken service tilbyder vi
 • Vores garanti

  VORES GARANTI

  Bischoff Academy lytter til sine kunders ønsker, og tager hensyn til tilbagemeldinger således, at vores kurser, undervisningssystem, og metoder til enhver tid afspejler de mest fundamentale krav til en effektiv undervisning, hvor der er fokus på, at den tillærte viden straks kan bruges i praksis.

  Bischoff Academy har som målætning, at kundehenvendelser via vores online support besvares inden for 1-3 arbejdsdage, afhængig af spørgsmålenes kompleksititet og omfang.

  Bischoff Academy søger løbende for at gennemgå det faglige indhold i vore kurser således, at det afspejler det, som medarbejderne ser og oplever i den daglige hverdag på arbejdspladsen - hvilket betyder, at vi lægger stor vægt på praktiske eksempler fra hverdagen, fremfor tung, teoretisk indlæring - hvor det er muligt, naturligvis.

Vi tror på, og udvikler os ud fra bl.a. disse enkle regler: at...

...al begyndelse er svær, men dine kompetencer styrkes kun gennem praktisk erfaring. Vore S-kurser (eksempelvis Lean Special) er et eksempel på den udvikling, der begyndte med E-kurserne.

...det at være iværksætter, egen chef og ansvarlig, er “normalt” ikke en ferietjans. At være innovativ og fremadskuende er nødvendigt, men der skal altid være sigte på konsekvenserne af de beslutninger, der tages hen ad vejen. Som Mærsk Mc-Kinney Møller altid sagde: “Man skal vise rettidig omhu”. Det prøver vi at leve op til.

...uddannelse er godt. At praktisere sin viden er bedre. Teori og praksis er uforenelige. Hver for sig er de kun ord. Uddan dig, og du ved noget. Arbejd med det, og du udvikler dig. Derfor har vi valgt kurser og undervisningsmetoder, som de foreligger i dag.

Bischoff Academy E-learning 24/7
Bischoff Academy copyrights etc.

Bischoff Academy v/Hans Georg Bischoff holds the copyright to all material on bischoff.academy.dk/com and other Bischoff Academy domains. Any distribution or copying of material without written permission from bischoff.academy v/Hans Georg Bischoff, is illegal and will be prosecuted as per the applicable law, for damages. If you wish to transfer or copy portions of the material, the request must be made to bischoff.academy v/Hans Georg Bischoff, who will decide if allowing disclosure or copying can be given.