Bischoff Academy
Bischoff Academy

E-learning 24/7 siden 2011

Link to our English website
Linkj to our German website
Link to our Spanish website
Link to our Russian website
Link to our Chinese website
Vi vil gerne hjælpe dig til at blive jobparat
Du har en videns balast fra din skolegang

Din uddannelse

Omsæt din viden til praktisk arbejde
Vi er online døgnet rundt
Du kan straks begynde at få din egen erfaring

Lær at udføre i praksis

Virksomheder har mulighed for at abonnere på vores E- og S-kurser
Alle erhverv har brug for, at du selv kan udvikle dit job og dine opgaver
Alle erhverv har brug for praktiske medarbejdere

Du er klar

Link-til-jobbet

 Bischoff Academy - læringsmetoder

  Omdrejningspunktet for vor uddannelsespolitik er de nyansatte eller ansatte, der har brug for en forholdsvis hurtig oplæring af centrale fagområder, der er relevante for alle erhverv. Altså lidt læsning, vægt lagt på den visuelle tilgang, og enkle opgaver. Det præger så vore kurser. Læs mere på denne side.  

Bischoff Academy uddannelse 24/7

Opbygning af Bischoff Academy EP-kurser

Fokus på illustrationer med forklarende tekster og tilhørende tale. Hyppig repetition af hovedoverskrifter giver kursisten et løbende overblik over det gennemgåede pensum, og mulighed for at teste sin viden med Multiple Choice opgaver for hvert andet modul.

Vi har prøvet gennem en systematisk opbygning af give kursistgerne en ensartet oplevelse af, hvordan indlæringen foregår
EP-kurser: Vi bestræber os på, at undervisningssiderne består af ca. 80% illustrationer og max 20%  forklarende tekst - vi kalder det 80/20 undervisningsmetoden. Erfaringerne peger i retning af, at det er en effektiv undervisningsmetode. Samtidig er det faglige indhold i undervisningsmodulerne sammensat med henblik på, at kursisterne dybest set kan gå ud og bruge det tillærte i praksis omgående, for at få den nødvendige erfaring og kompetenceudvikling, hvilket kurserne isoleret set ikke kan give kursisterne.
Det et selvfølgelig målet, at kursisterne skal studere illustrationerne og få en forståelse for, hvad dett er de ser.

De fleste af vore EP-kurser har valgfrie moduler for en enkel (L), hurtig (M) og detaljeret (H) gennemgang,  også kaldet light-medium-heavy moduler illustreret således:

Inkl. light modul, der giver et overblik over fagområdet
L (light)
Light modulet giver kursisten en ultra kort gennemgang af hele pensum, for at give kursisten et hurtigt overblik, hvis der er behov for det, før den grundige gennemgang.
Inkl. medium modul, der giver indblik i fagområdet
M (medium)
Medium modulet giver kursisten en hurtig gennemgang af hele pensum, for at give kursisten et mere specifikt indblik i hele fagområdet.
Heavy er selve hovedkursetg, der giver dig indsigt i fagområdet
H (heavy)
Heavy modulerne giver kursisten en grundig indsigt i hele pensum med mange eksempler. Pensum er opbygget således, at den lærte viden kan bruges i praksis.
Bischoff Academy uddannelse 24/7
Ekstra frie valgmuligheder inkl. i EP-kurser
Inkl. medium modul, der giver indblik i fagområdet
Repetition
Repetition: De fleste af vore EP-kurser har også nogle repetitionsmoduler, hvor kursisten kan få en hurtig gennemgang af de vigtigste fagområder i hele pensum
Heavy er selve hovedkursetg, der giver dig indsigt i fagområdet
Moduler for hørehæmmede
Moduler for hørehæmmede: Der er særlige moduler på heavy niveau for hørehæmmede således, at de, i stedet for den tilhørende tale for hver slide, i stedet kan se den tilhørende tekst
Heavy er selve hovedkursetg, der giver dig indsigt i fagområdet
Multiple Choice opgaver for hvert andet modul
Test din viden: Efter hvert andet modul i EP-kurser, kan kursisten teste sin viden ved at svare på nogle udvalgte Multiple Choice opgaver.
ordbog04
Inkl. medium modul, der giver indblik i fagområdet
Online ordbog
Online ordbog. Alle kursister har gratis adgang til vores online ordbog - itv dansk udgave - med forklaring på de svære ord, der forekommer i vore kurser 1-13 og S-kurser. Der, hvor vi har skønnet det formålstjenligt, er der tilhørende ca. 80sec video tilknyttet flere af ordene. Disse videoer er udtræk for Heavy modulerne.
Bischoff Academy uddannelse 24/7

Opbygning af Bischoff Academy S-kurser

Fokus på mange illustrationer, en forklarende tale, og kun nødvendig tekst til illustrationerne . Altså stort set ingen læsning. Der lægges vægt på den hurtige gennemgang af pensum uden repetition, men i stedet med hyppige selvtests, da der er Multiple Choice opgaver for hvert modul.

Webinar modul om kundetræk
Bischoff Academy uddannelse 24/7

Vore S-kurser er et detaljeret koncentrat af tilsvarende EP-kursus på (H) niveau, også kaldet - heavy moduler - (men uden Light eller Medium moduler) illustreret således:

Heavy er selve hovedkursetg, der giver dig indsigt i fagområdet
H (heavy)
Heavy modulerne giver kursisten en grundig indsigt i hele pensum med mange eksempler. Pensum er opbygget således, at den lærte viden kan bruges i praksis.
Bischoff Academy uddannelse 24/7
Ekstra frie valgmuligheder inkl. i S-kurser
Heavy er selve hovedkursetg, der giver dig indsigt i fagområdet
Multiple Choice opgaver for hvert modul
Test din viden: Efter hvert modul i S-kurser, kan kursisten teste sin viden ved at svare på nogle udvalgte Multiple Choice opgaver.
ordbog04
Inkl. medium modul, der giver indblik i fagområdet
Online ordbog
Online ordbog. Alle kursister har gratis adgang til vores online ordbog - itv dansk udgave - med forklaring på de svære ord, der forekommer i vore E-kurser 1-13 og S-kurser. Der, hvor vi har skønnet det formålstjenligt, er der tilhørende ca. 80 sec. video tilknyttet flere af ordene. Disse videoer er udtræk for Heavy modulerne.

  Mange valgmuligheder, ja, men det er styrken. At kunne vælge, og tage konsekvensen af sine valg, kompetenceudvikler også. Vi giver kursisten mulighed for at vælge til eller fra indenfor en afstukken ramme.

Bischoff Academy E-learning 24/7
Bischoff Academy copyrights etc.

Bischoff Academy v/Hans Georg Bischoff holds the copyright to all material on bischoff.academy.dk/com and other Bischoff Academy domains. Any distribution or copying of material without written permission from bischoff.academy v/Hans Georg Bischoff, is illegal and will be prosecuted as per the applicable law, for damages. If you wish to transfer or copy portions of the material, the request must be made to bischoff.academy v/Hans Georg Bischoff, who will decide if allowing disclosure or copying can be given.