Bischoff Academy
Bischoff Academy

E-learning 24/7 siden 2011

Link to our English website
Linkj to our German website
Link to our Spanish website
Link to our Russian website
Link to our Chinese website
Vi vil gerne hjælpe dig til at blive jobparat
Du har en videns balast fra din skolegang

Din uddannelse

Omsæt din viden til praktisk arbejde
Vi er online døgnet rundt
Du kan straks begynde at få din egen erfaring

Lær at udføre i praksis

Virksomheder har mulighed for at abonnere på vores E- og S-kurser
Alle erhverv har brug for, at du selv kan udvikle dit job og dine opgaver
Alle erhverv har brug for praktiske medarbejdere

Du er klar

Link-til-jobbet

Bischoff Academy MC-test

 MC-test (Multiple Choice) foregår online, og er en god måde at teste sin paratviden på. Læs alt om MC-test konceptet nedenfor stående. Tryk på en illustration.

Bischoff Academy logo

Sådan gennemfører du en online MC-test

Bischoff Academy logo

Generelle regler for gennemførelse af en  MC-test

 

 1. MC testeksamen (kaldes i det følgende MC-test). Varighed er typisk 1½ time. MC test er dybest set en meget enkel form for eksamen, prøve eller test, hvor man ikke kender opgaverne på forhånd, får en bedømmelse af sine svar, og et tilhørende certificat, hvis man har bestået.
 2. En MC-test har opgaver, med hver 3 svarmuligheder. Der vil være mulighed for at uddybe nogle få af de svar, kursisten vælger som værende de rigtige.
 3. Testplatform:For at gøre kursisten fortrolig med afvikling af en MC-test, gives der kursisten adgang til testplatformenen 1 uge før tildelte afvikling af MC-testen.
 4. Planlagde MC-testdage: BA planlægger de  faste MC-testdage, eller har aftale med en virksomhed om gennemførelse af en særlig MC-testdag. Disse testdage fremgår imidlertid ikke af vores officielle oversigt her på hjemmesiden.
  1. Der skal iøvrigt som minimum være 10 tilmeldinger, før der bliver planlagt  en særlig virksomhed MC-testdag
 5. Bekræftelse på tilmelding: Kursisterne får tilsendt en mail med bekræftelse på deres tilmelding til MC-test inklusive bruger-id, password og dato for den tildelte MC-testdag, umiddelbart efter BA har modtaget betaling af MC-testgebyr. MC-testdagen vil typisk være minimum 3 uger efter vor afsendelse af omtalte mail.
 6. Den tildelte MC-testdag er bindende, og man mister sit MC-testgebyr, hvis man ikke gennemfører, med mindre man anmoder om tilbagebetaling via support senest 14 dage før den tildelte MC-testdag.
 7. BA påtager sig intet ansvar for dårlig internetforbindelse eller andre forhold, der hindrer kursisten i at gennemføre sin MC-test på den tildelte MC-testdag, og erstatter i den forbindelse derfor ikke en ikke, eller kun delvis, gennemført MC-test.
 8. MC-test besvarelser, der er afsendt mere end 5 min. efter officiel sluttidspunkt uden skriftlig godkendelse fra BA pr. email samme dag, vil ikke blive godkendt, der vil ikke blive tildelt en MC-test erstatningsdag, men vi sender en mail med resultatet.
 9. Bedømmelse: Der gives karakteren 10 (syv-skalaen) for korrekt besvarelse af alle MC-test spørgsmål.
 10. Der er mulighed for at uddybe nogle af svarene, hvilket giver kursisten mulighed for at forbedre sit MC-testresultat yderligere.
 11. Uddybning af en forkert besvarelse, giver ingen ekstra point
 12. Består du ikke en MC-test, skal der betales nyt gebyr for at kunne tilmeldes en ny MC-test. Se pkt. 5
 13. Certifikat Efter tidsmæssigt korrekt afsluttet og bestået MC test, modtager kursisten indenfor ca. 5 uger et certifikat med karakter (7 skalaen), og kort beskrivelse af det pensum,  som kursisten har gennemført MC testen i.
 14. Hvilke kursus kan man tage MC-tests i?: Se vores indkøbskurv for MC-test.
 15. MC-CASE online testeksamen for virksomheder. Virksomheder kan efter særlig aftale lade kursister gennemføre en MC-CASE testeksamen. Der vil være tale om minimumdeltagelse, og et ekstra gebyr for CASE delen. Kontakt Support, hvis der ønskes yderligere oplysninger og en aftale.
  • Ved gennemførelse af en MC-CASE testeksamen gælder samme regler, som for MC-test med undtagelse af ekstra gebyr for MC-CASE eksamen, der pt. er 800 DKR + moms pr. licens.
Planlagde MC-testdage

Planlagt MC-tests 2017/2018 med adgang til prøvetests en uge før. Virksomhedsadgang meddeles virksomheden pr. mail

Måned

Dato

Tid

Status:

September

1. torsdag i måneden

19-20:30

Planlagt

Oktober

1. torsdag i måneden

19-20:30

Planlagt

November

1. torsdag i måneden

19-20:30

Planlagt

December

1. torsdag i måneden

19-20:30

Planlagt

Februar 2018

1. torsdag i måneden

19-20:30

Planlagt

Marts 2018

1. torsdag i måneden

19-20:30

Planlagt

Bischoff Academy logo

Sådan afvikler du en online MC-test hos BA

 • Du bør have en ekstra PC klar, hvis noget skulle gå galt med den PC, som du bruger til gennemførelse af din MC-test
 • Slet browserdata for den browser, som du vælger at bruge til gennemførelse af din MC-test.
 • 5 min. før MC-test begynder, kan du logge ind på dit MC-test modul fra testplatformen, hvor du først trykker på F5 knappen på dit tastatur, så login aktiveres, hvorefter du kan logge ind og begynde din MC-test.
 • HUSK at overholde tiden, dvs. trykke på send senest ved det officielle MC-test afslutningstidspunkt. MC-testresultater, der er afsendt fra din PC, og modtaget af BA senere end 5 min. fra officielt sluttidspunkt for din MC-test, vil ikke blive godkendt som rettidigt besvaret, og du kan ikke få noget certifikat, men får selvfølgelig resultatet pr. mail. Der gives ikke en gebyrfri erstatnings MC test i disse tilfælde.
 • Et sidste råd: HUSK AT OVERHOLDE TIDEN. Bliver du ikke færdig med at besvare alle spørgsmålene! tryk alligevel på “send” til tiden. Du bliver fortsat bedømt ud fra antal rigtige besvarelser. Spørgsmål, der ikke er besvaret, bliver  regnet for forkert besvaret, men der skal stadig noget til, før man ikke består.
 • VIGTIGT: PRØV ET MC-TESTFORLØB:
 • En uge før din MC-test, kan du blive fortrolig med proceduren for, hvordan man gennemfører en MC-test. Vi har nemlig en særlig prøve testplatform, hvor du kan prøve proceduren af i en hel uge, men ikke på selve MC-testdagen, Du behøver ikke at blive bange for, at du logger forkert ind, da prøve testplatformen er lukket på MC-testdagen. Derfor er det vigtigt, at du lige bliver fortrolig med proceduren således, at du på MC-testdagen kan koncentrere dig om at besvare spørgsmålene.
Bischoff Academy logo

  Produktdeklaration: Vi har valgt at give dig information om, hvad du kan forvente af vore MC-tests. Det gør det også nemmere at forberede din evt. deltagelse

Produktdeklaration for dette kursus

Niveau

Heavy er selve hovedkurset, der giver dig indsigt i fagområdet
Multiple Choice opgaver med 3 svarmuligheder hver, og omgående svartjek
Vi har Secure page- HTTPS beskyttelse
Produktdeklaration for dette kursus
Multiple Choice opgaver med 3 svarmuligheder hver, og omgående svartjek
Multiple Choice opgaver med 3 svarmuligheder hver, og omgående svartjek
Estimeret forbrug af din tid
Estimeret forbrug af din tid
Udprint af kursusmateriale
Information om brug af browser
BA e-learning 24/7
Vi bruger PayPal som betalingsformidler
Information om sprog
Brug support, når du vil i kontakt
Adgang til online ordbog
Anbefalede operativsystemer, men prøv dig frem
Udsættelse af MC online test
Information om tilbagebetaling af MC-testgebyr

MC-test

DKR excl. moms (1 personlig licens) pr.  kursus.
DKR inkl. moms

Licens periode

Kursus moduler for Lean total: 1-4, 8-10 og 13. Øvrige kurser  har pt. ikke afvikling af MC- test

312,00

390,00

Adgang til test platform jf. bekræftigelsesmail typisk ca. 10 min. før start på MC-test på testdagen
Adgang til prøve testplatform
Ja
Inkl. i gebyr
Adgang til prøve testplatform 1 uge før MC-testdagen

Security pages

Ja, vi prioriterer sikkerheden meget højt

 

Vi har krypteret vore hjemmesider med HTTPS kryptering

Diverse informationer

 

Gennemsnit

Særlige bemærkninger

Eksamenstype
MC: Multiple Choice opgaver - Niveau Heavy

 

1 spørgsmål + tilhørende 3 svarmuligheder, og mulighed for at lave uddybende svar.
Antal MC-test opgaver

Max 24

 

Mulighed for at uddybe op til 5 af svarene
MC-testens varighed

90 min.

 
Tiden må ikke overskrides, hvis man vil have sin MC-test godkendt, med mindre man på testdagen har en særlig, skriftlig aftale om afviklingstidspunkt, men man får max 90 min. i alt.
Vejledende forbrug af tid  pr. MC spørgsmål inkl. 5 uddybende svar, hvis man vil nå alle spørgsmål.

3½ minut

 

Tiden må ikke overskrides, hvis man vil have sin MC-test godkendt, med mindre man på testdagen har en særlig, skriftlig aftale om afviklingstidspunkt, men man får max 90 min. til selve afviklingen.
Udprint af spørgsmål og svar efter MC- test.

Nej

 

Vi har valgt denne mulighed fra. Erfaringen viser, at det ikke er hensigtsmæssigt, da vi eksempelvis kan have en lignende MC-test på et andet tidspunkt samme dag, dagen efter osv.
Valg af browser

Test bedste browser for dig.

 

Brug nu muligheden for at teste den bedst egnede browser for dig i testugen før selve MC-test dagen
Adgang til din kursus licens
Ja, hvis den stadig er gældende på MC-testdagen.

 

Vi fraråder stærkt, at man bruger sin kostbare MC-testtid på at logge sig ind på sit kursus. Det stjæler meget tid.

Betalingsform

Vore produkter kan kun bestilles og betales via PayPal

 

Dette for at sikre en sikker betalingsform for dig

Sprog

Dansk

 

Vi regner med snarest at kunne tilbyde E/S-kursus 1på engelsk.

Adgang til  support

Ja

 

Der vil typisk være en tlf. support på MC testdagen. Du får en mail om det til den tid, men lad være med at bruge tid på tlf. snak under MC-testtiden, med mindre der opstår en uforudset situation der nødvendiggør, at vi kontaktes.
Adgang til  online ordbog
Ja, hvis du har gældende kursuslicens

 

Vi fraråder stærkt, at man bruger sin kostbare MC-testtid på at logge sig ind på online ordbogen. Det stjæler for meget tid.
Anbefalet styresystem

Windows 8 og 10

 

Vi har testet Windows, men anbefaler, at du prøver dig frem.
Certifikat
Ja, hvis du opfylder betingelserne

 

Du får et certifikat tilsendt ca. 5 uger efter din MC-test, men kun hvis du har bestået - dvs. fået minum 2 på 7-skalaen. Du får dog en mail ca. 1 uge efter MC-test dagen, hvor vi meddeler dig, om du har bestået eller ikke. Det endelige resultat kommer først med certifikatet.
Tilbagebetaling af  kursusgebyr og MC-testgebyr.
 
Ved bestilling, og efter betaling af vore  kursus moduler, kan man skriftlig pr. mail, eller via vores support , anmode om tilbagebetaling inden 8 dage efter, at BA har afsendt pr. mail bruger-id og password, men kun, hvis adgang til uddannelses platform forinden da ikke er benyttet, eller bliver benyttet, mens anmodningen ekspederes af BA. - i så fald bortfalder tilbagebetalingsretten.
Online MC-testgebyr  kan kun tilbagebetales ved at anmode om dette via support til BA  inden 2 uger før afvikling jf. tildelt MC testdato

 

NB:
Der fratrækkes et gebyr for tilbagebetaling af  kursusgebyr eller MC-testgebyr på pt. 150 kr. + moms pr. kursus,  eller MC-test til dækning af vore adm.’s omkostninger, gebyr for betalings- overførsel mv..
Indkøbsvogn: Tryk på PayPal knappen ud for det produkt, som du ønsker
Du kan gå til indkøbskurv ved at trykke på dette link

NB: Bischoff Academy v/Hans Georg Bischoff forbeholder sig rettigheden til uden forudgående varsel at foretage ændringer i uddannelsesudvalg, fagligt indhold, priser mv.

Bischoff Academy E-learning 24/7
Bischoff Academy copyrights etc.

Bischoff Academy v/Hans Georg Bischoff holds the copyright to all material on bischoff.academy.dk/com and other Bischoff Academy domains. Any distribution or copying of material without written permission from bischoff.academy v/Hans Georg Bischoff, is illegal and will be prosecuted as per the applicable law, for damages. If you wish to transfer or copy portions of the material, the request must be made to bischoff.academy v/Hans Georg Bischoff, who will decide if allowing disclosure or copying can be given.